KIRKLARELİ


VİZE

Tekirdağ

TEKIRDAG

01.01-31.12 2012 arası:28700
01.01.2013 den beri: 2439
IP: 54.167.175.241
 
BMB308 Bilgisayar Ağları dersini İLK defa alan veya TEKRAR alan öğrencilerin tümü belirlenen tarihte sunum yapmak zorundadır.


**YENI** BMB308 Bilgisayar Ağları dersi listesinde 1 Nisan 2015/çarşamba günü sunum yapacak guruplar derse mutlaka hazırlanarak gelsinler.


Proje dersi öğrencilerimin beni 01/04/2015 çarşamba günü gündüz 12:00 veya akşamüstü 19:00'da görmeleri gerekmektedir.İmza alınacaktır.Şeyh edebali'nin Osman Bey'e nasihatı için tıklayınız..        .............
Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal
Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş
        .............
                       Mahmud Abdülbâki/ Divan Şairi BâkiHalk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi


Saltanat dedikleri ancak cihân gavgâsıdır
Olmaya baht ü sa'âdet dünyede vahdet gibi

Ko bu ıyş u işreti çün kim fenâdır âkibet
Yâr-ı bâkî ister isen olmaya tâ'at gibi

Ola kumlar sagışınca ömrüne hadd ü aded
Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sâ'at gibi

Ger huzûr etmek dilersen ey Muhibbî fârig ol
Olmaya vahdet cihânda kûşe-i uzlet gibi
                                                                Muhibbî
                                                        (Kanuni Sultan Süleyman)Sanma şâhım herkesi sen  sadıkâne yâr olur.
Herkesi sen dostun mu sandın belki ol  ağyâr olur.
Sadıkâne belki ol    âlemde bir serdar olur.
Yâr olur  ağyâr olur  serdâr olur dildâr olur.

                                                 Yavuz Sultan Selim

SİU 2015 Technical Program Committee Member


Technical Program Committee MemberYrd.Doç.Dr.M.Şükrü YILDIRIM (1949-2013)