Loyd George (İngiliz Başbakanı) kürsüye çıktı ve şu konuşmayı yaptı:
- Tenkidlerinizde çok haklısınız. Özellikle Fransız ve İngilizlerin o dev donanması, yüzbinlerce İngiliz, Fransız, Afrikalı, Hintli askerlerle yaptığımız bu çıkartma tam bir hezimetle sonuçlanmıştır. Elbette üzgünüm; fakat sizler de şunu unutmayınız. Dünyaya her yüz yılda bir dahi gelir. Bu yüzyılın dahisi maalesef Türklere nasip olmuştur. Çanakkale’de karşımıza Mustafa Kemal adında bir Türk subayı çıkmıştır. tıklayınızBilgisayar Ağları Ödev gruplarının sunum tarihleri birer hafta öne çekilmiştir. Anlatım haftanız için lütfen ilgili web sayfasına bakınız.Elsevier yayınları Computer&Security dergisi "2015 Top Reviewers" listesindeyiz. tıklayınız..

Şunu aklından çıkarma genç insan;
"Öğretmenler kapıyı açar, içeriye kendin girersin!..." (Anonim)
Asil azmaz, bal kokmaz;
Kokarsa yağ kokar, çünkü aslı ayrandır. (Atasözü)
Şeyh edebali'nin Osman Bey'e nasihatı için tıklayınız..        .............
Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal
Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş
        .............
                       Mahmud Abdülbâki/ Divan Şairi BâkiHalk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

.....
                                                    Muhibbî-(Kanuni Sultan Süleyman)


Sanma şâhım herkesi sen sadıkâne yâr olur.
Herkesi sen dostun mu sandın belki ol ağyâr olur.
Sadıkâne belki ol âlemde bir serdar olur.
Yâr olur  ağyâr olur  serdâr olur dildâr olur.

                                                 Yavuz Sultan Selim


Yrd.Doç.Dr.M.Şükrü YILDIRIM (1949-2013)