Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel, akademisyenlerin 2015 yılı performanslarına göre aldığı akademik teşvikler bazında, devlet üniversitelerinin sıralamalarına ilişkin hazırladığı raporda N.K.Ü. Çorlu Mühendislik Fakültemiz tüm Mühendislik Fakülteleri arasında 5. sırada yer almıştır. Detay için tıklayınızBilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantısı ve UBMK 2016 (20-23 Ekim 2016) Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacaktır.
Şunu aklından çıkarma genç insan;
"Öğretmenler kapıyı açar, içeriye kendin girersin!..." (Anonim)
Asil azmaz, bal kokmaz;
Kokarsa yağ kokar, çünkü aslı ayrandır. (Atasözü)
Şeyh edebali'nin Osman Bey'e nasihatı için tıklayınız..        .............
Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal
Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş
        .............
                       Mahmud Abdülbâki/ Divan Şairi BâkiHalk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi


Saltanat dedikleri ancak cihân gavgâsıdır
Olmaya baht ü sa'âdet dünyede vahdet gibi

Ko bu ıyş u işreti çün kim fenâdır âkibet
Yâr-ı bâkî ister isen olmaya tâ'at gibi

Ola kumlar sagışınca ömrüne hadd ü aded
Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sâ'at gibi

Ger huzûr etmek dilersen ey Muhibbî fârig ol
Olmaya vahdet cihânda kûşe-i uzlet gibi
                                                                Muhibbî
                                                        (Kanuni Sultan Süleyman)Sanma şâhım herkesi sen  sadıkâne yâr olur.
Herkesi sen dostun mu sandın belki ol  ağyâr olur.
Sadıkâne belki ol    âlemde bir serdar olur.
Yâr olur  ağyâr olur  serdâr olur dildâr olur.

                                                 Yavuz Sultan Selim


Yrd.Doç.Dr.M.Şükrü YILDIRIM (1949-2013)