KIRKLARELİ


VİZE

Tekirdağ

TEKIRDAG

01.01-31.12 2012 arası:28700
01.01.2013 den beri: 39502
IP: 54.161.202.106
 

Birinci ve İkinci öğretimde proje danışmanlığını yaptığım arkadaşlara duyuru:
03/11/2014 ptesi saat 12:00 veya 17:30 da mutlaka projenizi yazdırın...
        .............
Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal
Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş
        .............
                       Mahmud Abdülbâki/ Divan Şairi Bâki
Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi


Saltanat dedikleri ancak cihân gavgâsıdır
Olmaya baht ü sa'âdet dünyede vahdet gibi

Ko bu ıyş u işreti çün kim fenâdır âkibet
Yâr-ı bâkî ister isen olmaya tâ'at gibi

Ola kumlar sagışınca ömrüne hadd ü aded
Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sâ'at gibi

Ger huzûr etmek dilersen ey Muhibbî fârig ol
Olmaya vahdet cihânda kûşe-i uzlet gibi
                                                                Muhibbî
                                                        (Kanuni Sultan Süleyman)
Sanma şâhım herkesi sen  sadıkâne yâr olur.
Herkesi sen dostun mu sandın belki ol  ağyâr olur.
Sadıkâne belki ol    âlemde bir serdar olur.
Yâr olur  ağyâr olur  serdâr olur dildâr olur.

                                                 Yavuz Sultan Selim


Technical Program Committee Member

Yrd.Doç.Dr.M.Şükrü YILDIRIM (1949-2013)